Tin Tổng Hợp

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2022

Học báo cáo tài chính cho doanh nghiệp - Trung Tâm GEC

 Cung cấp cho học viên phương pháp, kỹ năng lập các báo cáo tài chính riêng lẻ.

Giúp học viên hiểu được các quy định về hợp nhất kinh doanh và hợp nhất báo cáo tài chính.
Giúp học viên hiểu được phương pháp báo cáo tài chính hợp nhất thông qua những tình huống thực tiễn.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT


I. ĐỐI TƯỢNG:


Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp của các công ty riêng lẻ.
Kế toán chưa có kinh nghiệm thực tế lớp BCTC hợp nhất
Nhân viên kế toán trong các tập đoàn muốn tìm hiểu, nâng cao kiến thức.
Các cá nhân quan tâm muốn cập nhật kiến thức về BCTC hợp nhất.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Trình bày phương pháp lập báo cáo tài chính hợp nhất theo VAS. Tập trung vào một số nội dung:
- Trình bày những nội dung cơ bản VAS 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp phục vụ lập báo cáo tài chính hợp nhất.
- Trình bày quy trình cơ bản hợp nhất kinh doanh & lập báo cáo tài chính hợp nhất.
- Kế toán hợp nhất kinh doanh theo phương pháp mua.
- Kế toán giao dịch nội bộ trong tập đoàn.
- Kế toán lợi ích cổ đông không nắm quyền kiểm soát.
- Kế toán các khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

III. THỜI GIAN HỌC: 8 buổi

Quyền lợi của học viên khi đăng ký trực tuyến: "Học báo cáo tài chính"


- Học viên không cần lên trung tâm đăng ký trước, tiết kiệm được thời gian mà vẫn được giảm học phí.
- Được lựa chọn trung tâm học thuận tiện cho mình nhất.
- Được chọn ngày khai giảng thích hợp với thời gian của mình.
- Được tư vấn lựa chọn khóa học phù hợp với công việc của mình.

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan


EmoticonEmoticon