Tin Tổng Hợp

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022

Cách tạo một bản báo cáo tài chính - Trung Tâm GEC

Từ khóa

 Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán trình bày dưới dạng các bảng biểu để cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp.


Như vậy từ định nghĩa báo cáo tài chính là gì từ đó các bạn có thể biết được chức năng của báo cáo tài chính. Đó chính là việc cung cấp thông tin tài chính, kinh doanh và luồng tiền của doanh nghiệp để chủ doanh nghiệp dựa vào đó để quản lý cũng như đưa ra các quyết định kinh tế như: Đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh hay thu hẹp...Báo cáo tài chính (BCTC) phải cung cấp những thông tin của doanh nghiệp về: Tài sản, Nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động kinh doanh (lãi, lỗ) cũng như luồng tiền của doanh nghiệp.


Khi nào các doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính


Theo quy định của pháp luật, các doanh nghiệp sẽ có những quãng thời gian nhất định để có thể nộp báo cáo tài chính như sau:


Với các doanh nghiệp trực thuộc nhà nước


Các bản báo cáo tài chính sẽ phải được nộp vào:

Sau 20 ngày kể từ khi kết thúc quý với các báo cáo quý

Sau 30 ngày với báo cáo năm khi kế thúc năm tài chính

Với các tổng công ty:

Sau 45 ngày đối với báo cáo quý

Sau 90 ngày với các báo cáo theo năm


Với các đơn vị kế toán trực thuộc khối nhà nước:

Các đơn vị này cần phải nộp lại BCTC quý hoặc năm theo những thời hạn do các đơn vị cấp quản lý trực tiếp quy định


Đối với các doanh nghiệp tư nhân:

Báo cáo cần nộp lại sao 30 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính.


Đối với các doanh nghiệp khác:

Báo cáo cần phải nộp lại sau 90 ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính


Ý nghĩa của bản báo cáo tài chính với doanh nghiệp

Một bản báo cáo tài chính hiện nay rất quan trọng đối với công tác điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đảm bảo về dòng tiền dành cho các nhà đầu tư, các chủ thể cho vay của doanh nghiệp. Những ý nghĩa quan trọng nhất của bản báo cáo tài chính doanh nghiệp đều được thể hiện rất rõ ở những chi tiết như:


Những biên bảo tổng hợp được trình bày hết sức tổng quát, phản ảnh đúng nhất về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Cùng với đó là tình hình các khoảng công nợ, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp.


Bản BCTC sẽ cung cấp những thông tin chủ yếu về tài chính để nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp có thể đánh giá chính xác tình hình hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính của doanh nghiệp để ban giám đốc có thể đưa ra những phương án kinh doanh mới cho doanh nghiệp.


Doanh nghiệp có thể phân tích, nghiên cứu, phát hiện những dự án tiềm năng để có thể đưa ra những quyết định về mặt quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.


Đây là một căn cứ rất quan trọng để có thể giúp chủ doanh nghiệp đánh giá được đúng tình trạng kinh doanh. Cùng với đó xây dựng những kế hoạch tài chính của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các tài sản ngắn hạn nhằm nâng cao tối đa hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp.Các thông tin cần kiểm tra trước khi lập BCTC:

Kiểm tra biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt.

Lấy tất cả sổ phụ của những ngân hàng công ty mở tài khoản về đối chiếu tiền gửi ngân hàng.

Kiểm tra đối chiếu để hoàn tiền tạm ứng mà chưa sài hết.

Làm biên bản đối chiếu các khoản phải thu, phải trả.

Kiểm tra hàng nhập và xuất đã đúng chưa, không để xuất hiện số lượng hàng tồn kho hiện có.

Kiểm tra việc phân bổ chi phí, tính khấu hao hay chưa, khấu hao nào hợp lý hay bất hợp lý.

Kiểm tra đã hoạch lương chưa? Đã trích các khoản theo lương chưa? Đã khớp với thông báo của cơ quan BHXH hay chưa?

Đối chiếu nghiệp vụ ghi nhận doanh thu và nghiệp vụ ghi nhận giá vốn để làm rõ giá vốn được trừ và giá vốn không được trừ, căn cứ để tính giá thành sản phẩm dịch vụ là gì? Có vượt định mức cho phép không?

Kiểm tra chi phí nào hợp lý, chi phí nào không hợp lý.


Ý nghĩa của báo cáo tài chính là gì ?

BCTC có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý DN cũng như đối với các cơ quan chủ quản và các đối tượng quan tâm. Điều đó, được thể hiện ở những vấn đề sau đây:

– BCTC là những báo cáo được trình bày hết sức tổng quát, phản ánh một cách tổng hợp nhất về tình hình tài sản, các khoản nợ, nguồn hình thành tài sản, tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong kỳ của DN.

– BCTC cung cấp những thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu để đánh giá tình hình và kết quả hoạt động SXKD, thực trạng tài chính của DN trong kỳ hoạt động đã qua, giúp cho việc kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng vốn và khả năng huy động nguồn vốn vào SXKD của DN.

– BCTC là căn cứ quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tàng và là căn cứ quan trọng đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động SXKD hoặc đầu tư của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của DN.

– BCTC còn là những căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch kinh tế – kỹ thuật, tài chính của DN là những căn cứ khoa học để đề ra hệ thống các biện pháp xác thực nhằm tăng cường quản trị DN không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng 

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan


EmoticonEmoticon