Tin Tổng Hợp

Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2022

Cách lập báo cáo tài chính hợp nhất - Trung Tâm Đào Tạo GEC

Từ khóa

 

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?
Cụm từ Báo cáo tài chính chắc hẳn đã rất quen thuộc với nhiều người. Nhưng Báo cáo tài chính hợp nhất thì lại là một khái niệm còn khá xa lạ.

Báo cáo tài chính hợp nhất: Là báo cáo tài chính của một tập đoàn được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của công ty mẹ và các công ty con theo quy định của chuẩn mực kế toán số 25 ban hành kèm theo Quyết định 234/2003/QĐ-BTC.

Với sự xuất hiện ngày một nhiều của các tập đoàn lớn đa lĩnh vực với nhiều công ty con như hiện nay thì Báo cáo tài chính hợp nhất cũng đóng một vai trò ngày càng quan trọng hơn. Vậy BCTC hợp nhất là gì? Hãy cùng trung tâm GEC tìm hiểu về khái niệm này trong bài viết dưới đây.

Khái niệm báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính là hệ thống các bảng biểu, mô tả thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh buôn bán và các luồng tiền của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính hợp nhất là BCTC của một tập đoàn được trình bày như báo cáo tài chính của một doanh nghiệp. Báo cáo này được lập dựa trên cơ sở hợp nhất các báo cáo tài chính riêng lẻ của công ty mẹ và công ty con theo quy định:

Tập đoàn bao gồm các công ty mẹ và công ty con. Trong đó, công ty mẹ là công ty có một hoặc nhiều công ty con.
Công ty con là các doanh nghiệp chịu sự kiểm soát, quản lý của một doanh nghiệp khác (gọi là công ty mẹ).

Mục đích của báo cáo tài chính hợp nhất
Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu tại một thời điểm kết thúc một năm tài chính. Báo cáo sẽ phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính của tập đoàn,tổng công ty như một doanh nghiệp độc lập.

Cung cấp các thông tin kinh tế tài chính cho việc đánh giá tình hình kinh doanh, khả năng tạo tiền của tập đoàn, Tổng công ty trong năm tài chính đã qua và dự đoán trong tương lai.
Là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và kế hoạch đầu tư trong tương lại.

Đối tượng phải lập báo cáo tài chính hợp nhất
Tất cả các công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con có thể là sở hữu trực tiếp hoặc sở hữu gián tiếp thông qua một công ty con khác.

[​IMG]


Tất cả các tổng công ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo mô hình có công ty con cũng phải lập, nộp báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán.

Kỳ lập báo cáo
Công ty mẹ phải lập và nộp báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm và Báo cáo tài chính giữa niên độ hàng quý.

Thời hạn nộp và công khai BCTC
Báo cáo tài chính hợp nhất phải lập và nộp vào cuối kỳ kế toán cho các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
Thời hạn công khai trong vòng 120 ngày kể từ ngày kế thúc năm tài chính.

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan


EmoticonEmoticon