Tin Tổng Hợp

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

Khái niệm của nghành quản trị văn phòng là gì ?

Từ khóa

 Thông tin về ngành quản trị văn phòng

Quản trị văn phòng không phải là ngành học mới mẻ, tuy nhiên lại được chú trọng trong nhiều năm gần đây. Đây là ngành tổng hợp tất cả các hoạt động liên quan đến lập kế hoạch tài chính, lưu trữ hồ sơ, tài chính nhân sự và phân phối hậu cần trong một doanh nghiệp, công ty, tổ chức.

Nhìn chung, Quản trị văn phòng là công việc đảm bảo rằng tất cả các chức năng quản trị được phối hợp thực hiện để đạt được mức năng suất cao nhất cho công ty, doanh nghiệp, tổ chức.


Vậy chương trình đào tạo ngành Quản trị văn phòng như thế nào? 

Các môn học chuyên sâu về ngành Quản trị văn phòng

Quản trị hệ thống thông tin

Quản trị nhân sự văn phòng

Quản lý cơ sở vật chất

Nghiệp vụ thư ký

Nghiệp vụ lễ tân

Nghiệp vụ tham mưu, tổng hợp

Nghiệp vụ văn thư, lưu trữ

Nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá các hoạt động văn phòng…

Quản trị viên văn phòng làm gì?

Những cá nhân làm việc trong ngành quản trị văn phòng sẽ là một chuyên gia hành chính, người thực hiện các nhiệm vụ văn thư để giúp các hoạt động của tổ chức triển khai có hiệu quả. Quản trị viên văn phòng có thể làm: hỗ trợ hành chính cho nhân viên, sắp xếp việc di chuyển cho giám đốc điều hành, thực hiện kế toán, xử lý bảng lương, sắp xếp hồ sơ,…

Ngoài ra, còn có trách nhiệm bổ sung:


Chào hỏi khách hàng, trả lời điện thoại và email của khách, đối tác

Vận hành, bảo trì các thiết bị văn phòng như máy photocopy, máy tính, máy in,…

Giám sát các chức năng hành chính, giám sát các thành viên khác của bộ phận

Lên lịch các cuộc họp, sự kiện, chuẩn bị các tài liệu cần thiết,…

Nghiên cứu và tổng hợp báo cáo cho người giám sát và các bộ phận khác

Hỗ trợ tuyển nhân viên mới với nhân sự


Kiến thức chuyên môn:

- Nhận diện đúng và vận dụng phù hợp trong một số trường hợp cụ thể;

- Vận dụng những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng vào cuộc sống và quá trình công tác;

- Phân biệt đúng các tình huống, vận dụng hợp lý các kiến thức về an ninh quốc phòng trong bảo vệ tổ quốc, bảo vệ an ninh, an toàn xã hội nơi công tác và trong cộng đồng dân cư;

- Xác định được những hành vi vi phạm pháp luật trong các trường hợp thường gặp trong cuộc sống và nơi công tác và những biểu hiện của các hành vi tham nhũng trong lĩnh vực công tác;

- Biết tổ chức tập luyện một môn TDTT để nâng cao sức khỏe cho bản thân phục vụ công tác và cuộc sống;

- Liệt kê và trình bày những điểm chính của các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ và văn phòng;

- Phân biệt được các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và trình bày được các nội dung cơ bản về kỹ thuật soạn thảo và trình bày một số văn bản hành chính, thư từ giao dịch thương mại thông dụng;

-  Thực hiện thành thạo quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đi – đến; quản lý và sử dụng con dấu; lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan.

- Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của cơ quan và người lãnh đạo; tổ chức các cuộc họp của cơ quan; tổ chức các chuyến đi công tác của cơ quan, tổ chức và lãnh đạo cơ quan; đảm bảo thông tin cho phục vụ hoạt động lãnh đạo và quản lý.

Thái độ:

- Thể hiện ý thức, trách nhiệm, và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.

- Thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui nơi làm việc.

- Linh hoạt, tích cực làm việc trong mọi điều kiện; chấp nhận sự đòi hỏi của nghề nghiệp như phải phục vụ ngoài giờ hành chính, đi công tác hoặc liên hệ công tác bằng các phương tiện cá nhân.

- Thể hiện bản lĩnh, tự tin, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.

- Tổ chức việc học tập hiệu quả và phát triển khả năng học tập suốt đời nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng cuộc sống.

- Tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tuân thủ qui định của các cơ quan quản lý Nhà nước và nội qui, qui chế của cơ quan có liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ và văn phòng.

- Tuân thủ các qui trình sử dụng và bảo quản các thiết bị văn phòng. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Giao tiếp lịch sự trong và ngoài công sở.

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan


EmoticonEmoticon