Tin Tổng Hợp

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2020

5 nhiệm vụ quan trọng của kế toán trưởng là gì?

Từ khóa


Kế toán trưởng là một chức danh trong nghề kế tóan được bổ nhiệm cho các chuyên viên kế toán có kỹ năng chuyên môn cao, kinh nghiệm lâu năm.Là người đứng đầu trong bộ phận kế toán của một doanh nghiệp, cơ quan..

Nhiệm vụ của kế toán trưởng

1.Quản lý hoạt động của bộ phận kế toán

Kế toán trưởng là người quản lý cao cấp là người đưa ra ý kiến giúp làm tăng lợi nhuận và giảm chi phí cho các doanh nghiệp..khi nền kinh tế đi xuống thì họ thì vai trò của họ sẽ được đẩy cao lên. Kế toán trưởng là người quản lý các kế toán viên, hướng dẫn và đặt các công thức kế toán, làm nguồn nhân lực kế toán thay đổi theo thị trường . Kế toán trưởng cũng là người đưa ra các ý kiến áp dụng kỹ thuật và công nghệ giúp làm tăng lợi nhuận và giảm đi chi phí

2.Giám sát việc quyết toán 

Kế toán trưởng là người quản lý dòng tiền, các khoản thu chi và kiểm kê tài sản cho doanh nghiệp và báo cáo cuối năm tuy nhiên khi họ yêu cầu thì bất cứ lúc nào bạn cũng phải báo cáo kết quả cho các quản lý cấp cao hoặc các bên liên quan. Vì thế nếu bạn muốn trở thành một nghiệp vụ kế toán trưởng  giỏi thì bạn nên chuẩn bị tâm thế sẵn sàng

3. Đảm bảo tính hợp pháp trong sổ sách kế toán

Đối với nhiệm vụ này, kế toán trưởng cần đảm bảo được tính chính xác, kịp thời, hợp pháp trong các tài liệu, sổ sách kế toán, các giấy thanh toán, báo cáo tài chính, bảng kê, bảng cân đối kế toán, bảo hiểm, công nợ với ngân hàng, khách hàng cũng như chủ đầu tư. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm với kiểm toán viên về các sổ sách tài liệu của doanh nghiệp.

4. Lập báo cáo tài chính

Kế toán trưởng tham gia vào việc lập các báo cáo tài chính vào thời gian quy định và trình bày báo cáo với những lãnh đạo cấp cao.Những báo cáo tài chính này có thể là do kế toán viên hoặc do chính kế toán trưởng lập.

5.Tham gia phân tích và dự báo

kế toán trưởng họ là người đưa ra chính sách về thu hút nguồn đầu tư của các doanh nghiệp, duy trì nguồn ngân sách đang có, dự báo về nguồn tài chính, là người xử lý các vi phạm pháp luật tài chính của công ty..giải quyết và xử lý các khoảng thiếu hụt, các khoảng nợ không đòi được và các khoảng thiệt hại khác.
Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan


EmoticonEmoticon