Tin Tổng Hợp

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

kế toán trưởng là gì và làm những công việc gì?
Kế toán trưởng là gi?
Kế toán trưởng là một chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm cho các chuyên gia kế toán có trình độ chuyên môn cao. Đồng thời có phẩm chất đạo đức tốt cũng như năng lực điều hành, tổ chức công tác kế toán tốt trong đơn vị hạch toán cơ sở độc lập. Trong các công ty, doanh nghiệp hoặc các tổ chức kinh doanh, kế toán trưởng luôn đứng dưới và làm việc dưới quyền giám đốc tài chính.
Tiêu chuẩn kế toán trưởng
Người làm kế toán trưởng đòi hỏi phải có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng phân tích, tổng hợp và nắm vững các nghiệp vụ đặc thù của kế toán.
Tiêu chuẩn để trở thành kế toán trưởng của doanh nghiệp là người đảm nhiệm vị trí này phải có đủ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ kế toán và bắt buộc phải thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán theo quy định của pháp luật.Yêu cầu công việc kế toán trưởng
Phải đảm nhận hàng ngày, hàng tháng như sau nhận các báo cáo, thông tin từ kế toán tổng hợp, kế toán viên, chỉ đạo trực tiếp đến các kế toán viên và kế toán tổng hợp, báo cáo và nhận sự chỉ đạo về mặt tổ chức trực tiếp lên Giám đốc, báo cáo về các số liệu tài chính trực tiếp lên Ban kiểm soát, HĐQT, Đại hội đồng cổ đông, thông báo thông tin về tài chính kế toán cho các bộ phận trong công ty, các cơ quan hữu quan, các đơn vị tín dụng có liên quan

Quyền hạn của kế toán trưởng 
- Kế toán trưởng sẽ phổ biến chủ trương cũng như chỉ đạo thực hiện các chủ trương về chuyên môn cho các kế toán viên.
- Kế toán trưởng được tham gia vào công tác tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật hoặc đề bạt vị trí cho các kế toán viên, nhân viên thủ kho, thủ quỹ trong các doanh nghiệp theo quy định.
- Ký duyệt các tài liệu kế toán có quyền từ chối không ký duyệt những vấn đề liên quan tài chính doanh nghiệp không phù hợp với chế độ quy định
- Có quyền  yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty chuyển đầy đủ kịp thời những tài liệu cần thiết cho công việc kiểm tra, kiểm soát của Kế toán trưởng tphcm.
- Các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê, các chứng từ tín dụng và các tài liệu liên quan đến việc thanh toán đều phải có chữ ký của Kế toán Trưởng mới có giá trị pháp lý.
- Khi phát hiện việc vi phạm  pháp lệnh kế toán – thống kê được quyền báo cáo trực tiếp Ban giám đốc. Trường hợp không được Ban giám đốc  xử lý thoả đáng có quyền báo cáo HĐQT.

Nhiệm vụ công việc của kế toán trưởng
Nhiệm vụ lãnh đạo – điều hành
Kế toán trưởng là người đứng đầu phòng kế toán và chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động của phòng kế toán trong doanh nghiệp.
Kế toán trưởng sẽ dựa vào tình hình thực tế của công ty để lên kế hoạch và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ mà bộ phận kế toán sẽ thực hiện. Đồng thời kế toán trưởng phải thường xuyên kiếm tra và theo dõi quá trình thực hiện để tránh những sai sót và điều chỉnh kịp thời kế hoạch.
Kế toán trưởng có nhiệm vụ điều phối và phân công công việc cho các thành viên trong phòng kế toán và kiểm tra, giám sát công việc của từng thành viên. Định kỳ, kế toán trưởng sẽ nhận xét và đánh giá năng lực của các thành viên để khen thưởng và nhắc nhở.
Kế toán trưởng còn tham gia vào quá trình tuyển dụng, đào tạo kế toán của công ty. Vì kế toán trưởng là người nắm rõ nhất nhu cầu nhân lực kế toán của công ty trong từng thời kỳ, do đó sẽ có trách nhiệm phối hợp với phòng tuyển dụng để lựa chọn nhân viên phù hợp cũng như lên kế hoạch đào tạo chuyên môn cho các nhân viên kế toán nếu cần thiết.
Kế toán trưởng cũng cần thường xuyên tổ chức các buổi họp trong bộ phận kế toán để giải quyết những vấn đề phát sinh, đồng thời tham gia các buổi họp giao ban để nắm được mục tiêu chung của doanh nghiệp cũng như báo cáo tình hình hoạt động của phòng kế toán cho cấp trên.

Nhiệm vụ tham mưu
Kế toán trường thường xuyên theo dõi các thông tin tài chính – kế toán của doanh nghiệp, chính vì vậy một trong những nhiệm vụ của kế toán trưởng là tham mưu cho các lãnh đạo cấp cao hơn. Kế toán trưởng sẽ đề xuất, kiến nghị những cách giải quyết các vấn đề tài chính trong doanh nghiệp. Đồng thời, kế toán trưởng cũng tư vấn cho lãnh đạo những giải pháp huy động và sử dụng vốn, giải pháp phòng ngừa rủi ro tài chính, giải pháp giảm thiểu chi phí,… cho công ty.

 Nhiệm vụ chuyên môn
Kế toán trưởng phải trực tiếp quản lý hệ thống sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ của công ty. Cụ thể, nhiệm vụ của kế toán trưởng là theo dõi và kiếm tra hoạt động lập sổ sách kế toán, quy trình lập các tài liệu, sổ sách và hoạt động lưu trữ các sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ đó. Mọi sổ sách cần phải được đảm bảo tính chính xác và đúng theo quy định của pháp luật.
- Định kỳ, thường là theo các quý và theo năm, kế toán trưởng sẽ phối hợp với các kế toán cấp dưới để lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp để cung cấp cho nội bộ công ty và các đối tượng bên ngoài.
- Kế toán trưởng có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi các nguồn vốn của công ty cũng như các khoản chi tiêu, dòng tiền ra, dòng tiền vào để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và có những giải pháp nâng cao tình hình tài chính.
- Kế toán trưởng cũng là người xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của doanh nghiệp nhằm cải thiện hiệu suất hoạt động của bộ phận kế toán.
- Ngoại giao là một trong những nhiệm vụ quan trọng của kế toán trưởng. Thông thường kế toán trưởng sẽ là người liên hệ với khách hàng, đối tác, ngân hàng, các cơ quan chức năng về các vấn đề liên quan đến tài chính của doanh nghiệp.
Niếu bạn chưa có chứng chỉ nghiệp vụ kế toán trưởng >>> Mời bạn tham khảo thêm: Chương trình học kế toán trưởng tại trung tâm GEC
Trung tâm GEC chúc bạn thành công trong lựa chọn công việc của mình.

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan


EmoticonEmoticon