Tin Tổng Hợp

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

Những sai phạm thường gặp khi làm kế toán tiền lương

Từ khóa

Kế toán tiền lương là việc hạch toán tiền lương dựa vào các yếu tố như: Bảng chấm công, bảng theo dõi công tác, phiếu làm thêm giờ, hợp đồng lao động, hợp đồng khoán. Đây là công việc đòi hỏi người kế toán phải thật sự chính xác, tỉ mỉ, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn tới doanh nghiệp. Dưới đây là một số chia sẻ những điều cần tránh khi thực hiện hoặc hoàn thiện các thủ tục chứng từ kế toán tiền lương. Học kế toán tại trung tâm GEC để khác phục được những sai phạm dưới đây. website: www.gec.edu.vn

1. Về chứng từ
- Các mẫu chứng từ ghi chép không đúng mẫu hoặc đúng mẫu nhưng ghi chép không đúng quy định, ghi thiếu các yếu tố trên mẫu chứng từ, thiếu chữ ký của các cá nhân có liên quan: Mẫu phiếu thu, phiếu chi không đúng mẫu, các phiếu thu, phiếu chi không được đánh số liên tục trong năm mà đánh theo tháng, phiếu chi thiếu định khoản kế toán, thiếu chữ ký của các cá nhân có liên quan trong đó phiếu chi quan trọng nhất là chữ ký người nhận tiền, phiếu thu quan trọng nhất là chữ ký của thủ quỹ; không ghi dòng “ Đã nhận đủ số tiền viết bằng chữ”, dòng “ Chứng từ gốc kèm theo”.
- Các chứng từ gốc kèm theo chưa đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ.
- Một số khoản chi trên 100.000 đồng không có Hóa đơn tài chính.
- Các khoản chi thuộc nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi..; không phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh, đơn vị hạch toán vào chi phí như chi ngày 8.3, chi cho tài trợ, ủng hộ, khen thưởng cá nhân trong công ty…-> PhảI điều chỉnh lấy từ quỹ.
- Các khoản chi lớn không có hóa đơn tài chính ).
- Các chứng từ gốc kèm theo chưa đảm bảo tính logic về mặt thời gian.
- Ngày trên hóa đơn trước ngày viết Tờ trình.
- Ngày trên Đề nghị thanh toán sau ngày Hóa đơn tài chính.
- Ngày tháng trên các hợp đồng, biên bản thanh lý, biên bản nghiệm thu không logic.
- Các chứng từ gốc kèm theo chưa đảm bảo tính đầy đủ.


2. Về  hạch toán- Hạch toán nội dung không đúng tài khoản đối ứng.
- Hạch toán một số nghiệp vụ không có cơ sở hoặc không kịp thời hoặc bị trùng 2 lần.
- Hạch toán thu tiền và chi trả tiền chưa kịp thời.
- Lập phiếu thu không phù hợp với thời điểm thực tế thu tiền ví dụ.
+ Một số đơn vị lập phiếu thu và hạch toán trước khi thực thu tiền dẫn đến số dư quỹ tiền mặt trên sổ kế toán chênh lệch so với kiểm kê thực tế tại thời điểm kết thúc niên độ, nguyên nhân là do cuối tháng kế toán đã lập phiếu thu và hạch toán doanh thu đối với khoản doanh thu thực hiện trong tháng nhưng đến tháng sau các đơn vị cấp dưới mới nộp tiền về quỹ.
+ Kế toán đơn vị căn cứ vào Hóa đơn mua bán hàng của các bộ phận gửi về để hạch toán khoản thu tiền của khách hàng, do đó không phản ánh chính xác thời điểm chuyển tiền của các bộ phận.
- Lập phiếu chi và hạch toán được thực hiện sau khi đã chi tiền.
- Quản lý thu chi tiền mặt không chặt chẽ như việc nộp tiền mặt về quỹ không kịp thời theo quy định. Ví dụ khi thu bưu điện phí của các đơn vị đều có quy định: “Định kỳ hàng ngày, các đối tượng thuê thu có trách nhiệm đến phòng Kế toán bưu điện huyện quyết toán hoá đơn và nộp đủ số tiền đã thu từ khách hàng…”, tuy nhiên các đối tượng thuê thu không nộp tiền kịp thời về bưu điện theo từng ngày.
- Ghi nhận thiếu trong hệ thống tài khoản kế toán của đơn vị số dư tiền gửi tại một số ngân hàng (phát hiện thông qua thủ tục đối chiếu xác nhận số dư với Ngân hàng).
- Không mở sổ quỹ hoặc mở nhưng ghi chép không đúng trình tự nhập, xuất quỹ nên sổ quỹ tiền mặt của một số ngày còn có hiện tượng dư âm, hoặc khi có sự chênh lệch giữa sổ kế toán và tiền mặt kiểm kê thực tế rất khó phát hiện ra các nguyên nhân chênh lệch.
- Một số đơn vị không tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt.

3. Về lưu trữ chứng từ- Một số khoản chi có nhiều nội dung và nhiều chứng từ chi đính kèm, tuy nhiên đơn vị chưa lập bảng kê chi phí điều này làm khâu kiểm soát chứng từ khó khăn.
- Việc lưu trữ các chứng từ thanh toán còn chưa kịp khoa học như chứng từ công nợ lưu cùng chứng từ thanh toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

Hiện nay để hạn chế những sai sót này đã có rất nhiều doanh nghiệp sử dụng phần mềm trong công tác kế toán. Đây là một công cụ hữu hiệu hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp trong công tác hạch toán tiền lương, đảm bảo sự chính xác trong các số liệu, hạn chế tối đa những rủi ro có thể mắc phải và giúp công việc kế toán đạt kết quả cao hơn, tiết kiệm thời gian hơn.

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan


EmoticonEmoticon