Tin Tổng Hợp

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

Những đổi mới của BHXH trong năm 2018

Từ khóa

Cách tính đóng BHXH cho người lao động nhận lương theo sản phẩm
- Gần đây, Dân Luật nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề cách tính tiền đóng BHXH như thế nào đối với người lao động nhận lương theo sản phẩm, do vậy, bài viết này sẽ tập trung hướng dẫn cho cả người lao động và người sử dụng về cách tính đóng BHXH trong trường hợp nhận lương/trả lương theo sản phẩm.
- Xin lưu ý rằng, đóng BHXH ở đây, chỉ bao gồm các khoản đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, không tính đến các khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Website: www.gec.edu.vn

Đối với người lao động:
- Mức đóng = 8% mức tiền lương tháng đóng BHXH.
- Mức tiền lương tháng đóng BHXH được xác định trên cơ sở như sau:
Đối với người sử dụng lao động:
- Mức đóng = 17% quỹ tiền lương đóng BHXH.
Trong đó:
- Tiền lương tháng đóng BHXH = (tiền lương của 1 sản phẩm x số lượng sản phẩm ước tính một ngày NLĐ làm ra) x số ngày làm việc của tháng đó.
Ghi chú: Định mức lương theo sản phẩm được xây dựng và đưa vào thang lương, bảng lương theo hướng dẫn tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP và Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH, nghĩa là tính theo công thức nêu trên, quy định rằng 1 tháng người lao động đó ít nhất phải làm được số sản phẩm theo quy định tại thang lương, bảng lương đã được xây dựng, được thỏa thuận cụ thể tại hợp đồng lao động.
Căn cứ pháp lý:
- Khoản 5 Điều 85 và Khoản 5 Điều 86 Luật bảo hiểm xã hội 2014.
Mức đóng BHYT theo hộ gia đình năm 2018

Năm 2018, tiếp tục thay đổi mức đóng BHYT theo hộ gia đình, xin thông báo đến toàn thể bà con cụ thể như sau:
Từ ngày 01/01/2018 đến hết 31/06/2018:
- Người thứ 1: 702.000 đồng/năm
- Người thứ 2: 491.400 đồng/năm
- Người thứ 3: 421.200 đồng/năm
- Người thứ 4: 351.000 đồng/năm
- Người thứ 5 trở đi: 280.800 đồng/năm
Từ ngày 01/07/2018 trở đi:
- Người thứ 1: 750.600 đồng/năm
- Người thứ 2: 525.420 đồng/năm
- Người thứ 3: 450.360 đồng/năm
- Người thứ 4: 375.300 đồng/năm
- Người thứ 5 trở đi: 300.240 đồng/năm
Lưu ý: Mức đóng BHYT theo hộ gia đình thay đổi do có sự thay đổi về mức lương cơ sở vào năm 2018.
Căn cứ pháp lý:
- Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014
- Nghị định 105/2014/NĐ-CP
- Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước 2018

Đây là những thay đổi về BHXH mà người học kế toán cần biết để có thể làm tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2018.

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan


EmoticonEmoticon