Tin Tổng Hợp

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017

Những văn bản nổi bật có hiệu lực từ năm 2018

Từ khóa

Trong tháng 01/2018, bên cạnh hàng loạt các Luật, Bộ Luật và các văn bản dưới Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, thì trong quãng thời gian còn lại từ ngày 02/01/2018 đến ngày 31/01/2018. Website: www.gec.edu.vn các văn bản nổi bật sau đây có hiệu lực:

1. Thời điểm Giấy ủy quyền có giá trị pháp lý trong giao dịch với Cục Sở hữu trí tuệ
Đó là:
- Ngày Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận giấy ủy quyền hợp lệ;
- Ngày Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận yêu cầu thay thế ủy quyền hoặc ủy quyền lại hợp lệ;
- Ngày Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận yêu cầu sửa đổi thông tin liên quan đến việc thay đổi phạm vi ủy quyền, chấm dứt ủy quyền trước thời hạn, thay đổi địa chỉ của bên được ủy quyền;
- Giấy ủy quyền có thể nộp muộn hơn ngày nộp đơn nhưng không quá 01 tháng kể từ ngày nộp đơn; riêng đối với đơn khiếu nại thời hạn nêu trên là 10 ngày làm việc.
Trước ngày đơn được chấp nhận hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ giao dịch với người tự xưng danh là đại diện cho chủ đơn (trong tờ khai) nhằm thực hiện thủ tục thẩm định hình thức để kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ, bao gồm cả kết luận về tính hợp pháp về tư cách đại diện.
Căn cứ Thông tư 16/2016/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.
2. 5 Phương án xử lý ngân hàng yếu kém từ ngày 15/01/2018
Bao gồm:
- Phương án phục hồi;
- Phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp;
- Phương án giải thể;
- Phương án chuyển giao bắt buộc;
- Phương án phá sản.
Chi tiết các phương án xử lý được hướng dẫn cụ thể tại Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017.
3. Kiểm toán doanh nghiệp 13 khoản mục chủ yếu sau đây:
Theo Quyết định 10/2017/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 05/01/2018 thì sẽ thực hiện kiểm toán doanh nghiệp 13 khoản mục chủ yếu sau đây:
- Các khoản đầu tư tài chính.
- Nợ phải thu, nợ phải trả.
- Hàng tồn kho.
- Tài sản cố định.
- Các khoản vay.
- Tiền lương.
- Doanh thu, thu nhập.
- Giá vốn hàng bán.
- Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
- Thuế, các khoản phải thu, phải nộp Nhà nước.
- Vốn chủ sở hữu và các Quỹ tại doanh nghiệp.
- Báo cáo tài chính hợp nhất.
Riêng đối với các tổ chức thuộc tài chính ngân hàng thì các khoản mục chủ yếu kiểm toán có khác so với các khoản mục nêu trên, cụ thể là:
- Ngân hàng nhà nước.
- Ngân hàng thương mại.
- Ngân hàng Chính sách xã hội.
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
- Doanh nghiệp bảo hiểm.
- Bảo hiểm tiền gửi.
- Bảo hiểm xã hội.
- Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.
- Công ty chứng khoán.
Xem chi tiết các khoản mục chủ yếu đối với các tổ chức tài chính ngân hàng tại Quyết định 11/2017/QĐ-KTNN.
4. Từ ngày 08/01/2018, bắt đầu thực hiện chuyển mạng giữ nguyên số
Song song đó, nếu sau khi đã chuyển mạng mà bạn muốn hủy dịch vụ thì có thể thực hiện bằng 1 trong 2 cách sau đây:
- Yêu cầu với DN chuyển đến. DN chuyển đến quy định các hình thức tiếp nhận yêu cầu hủy chuyển mạng của thuê bao (tại điểm giao dịch, điện thoại, tin nhắn,...);
- Nhắn tin trực tiếp đến số 1441.
DN chuyển đi, DN chuyển đến chỉ được dừng thực hiện quá trình chuyển mạng khi nhận được yêu cầu hủy chuyển mạng từ Trung tâm chuyển mạng.
Căn cứ Thông tư 35/2017/TT-BTTTT.
5. 3 điểm đặc biệt của TP.HCM so với các tỉnh, thành khác
- Thí điểm tăng mức thuế hoặc thuế suất đối với 1 số mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế BVMT.
Mức tăng thuế hoặc thuế suất không quá 25% so với mức thuế hoặc thuế suất hiện hành.
- Tăng thu nhập bình quân cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập.
Mức tăng không quá 1,8 lần mức lương ngạch bậc, chức vụ.
- Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên được thực hiện như thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha theo quy định pháp luật về đất đai.
Căn cứ Nghị quyết 54/2017/QH14 có hiệu lực từ ngày 15/01/2018.
6. Phạt đến 40 triệu đồng nếu sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở
- Đó là quy định nổi bật tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/01/2018 và thay thế Nghị định 121/2013/NĐ-CP.
- Ngoài ra, Nghị định này còn bổ sung quy định xử phạt từ 10 – 20 triệu đồng đối với trường hợp không thành lập Ban quản trị nhà chung cư theo quy định.
7. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc vào làm CQNN được hưởng 100% lương, phụ cấp trong thời gian tập sự
Thời gian tập sự ít nhất 03 tháng và kéo dài không quá 12 tháng.
Cụ thể ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức đựơc bổ nhiệm sau khi kết thúc thời gian tập sự như sau:
- Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc: xếp bậc 1, hệ số lương 2,34;
- Cán bộ khoa học trẻ có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I: xếp bậc 2, hệ số lương 2,67;
- Cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II: xếp bậc 3, hệ số lương 3,00.
Đồng thời, được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng.
Phụ cấp tăng thêm không dùng để tính đóng hưởng chế độ BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN (đối với viên chức). Thời gian hưởng phụ cấp tăng thêm không quá 05 năm kể từ ngày có quyết định tuyển dụng.
Ngoài khoản phụ cấp tăng thêm nêu trên còn được hưởng các khoản phụ cấp lương theo quy định của pháp luật hiện hành đối với khu vực, ngành, lĩnh vực đặc thù (nếu có).
Căn cứ Nghị định 140/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/01/2018.
8. 284 biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự
Lưu ý: Nghị định 141/2017/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng có hiệu lực từ ngày 25/01/2018, tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này không đề cập đến bởi vì, thực chất, việc áp dụng Nghị định này đã đựơc thực hiện từ ngày 01/01/2018.

=> đây là những văn bản mà các bạn học kế toán cần biết để có thể làm tốt công việc của mình trên giấy tờ, biểu mẫu, tránh những trường hợp sai phạm, ảnh hưởng đến lợi ích và công việc của công ty, doanh nghiệp.

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan


EmoticonEmoticon