Tin Tổng Hợp

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

Chuẩn mực kế toán Việt Nam cần làm gì để hòa nhập vào chuẩn mực Thế Giới?

Từ khóa

Nền kinh tế của chúng ta đang phát triển và ngày càng hội nhập với nền kinh tế thế giới. Vì vậy, Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán cũng phải tiếp cận gần hơn với thông lệ và Chuẩn mực quốc tế. Như vậy là một kế toán viên bạn cần phải làm gì để hoàn thiện được chúng. Trước tiên các bạn phải hiểu và có thể áp dụng đước các chuẩn mực kế toán của Việt Nam và sau đó mới tìm hiểu về chất chuẩn mực của thế giới. Nhưng dù sao thì kế toán Việt Nam cũng còn rất nhiều vấn đề khác so với thế giới, nên những chương trình đào tạo kế toán nước ta khó có thể hòa hợp được 2 chuẩn mực này với nhau. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Thế Giới


1. Tổng quan về chuẩn mực kế toán
- Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) được xây dựng dựa trên các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) từ những năm 2000 đến 2005 theo nguyên tắc vận dụng có chọn lọc thông lệ quốc tế, phù hợp với đặc điểm nền kinh tế và trình độ quản lý của doanh nghiệp Việt Nam tại thời điểm ban hành chuẩn mực.
- Đến nay, Việt Nam đã xây dựng và ban hành được 26 chuẩn mực kế toán. Việc được xây dựng dựa trên các chuẩn mực kế toán quốc tế là nhằm đảm bảo hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong báo cáo tài chính (BCTC) của các doanh nghiệp, phản ánh được các giao dịch của nền kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, có ý kiến cho  rằng, VAS hiện mới chỉ là sự vận dụng đơn giản IAS/IFRS trong bối cảnh cụ thể của Việt Nam, thực tế VAS chưa hòa hợp với IAS/IFRS và chưa cập nhật theo những thay đổi của IAS/IFRS  những năm gần đây.

2. Những đặc điểm nổi bật của chuẩn mực kế toán Việt Nam
- Việt Nam đã giải quyết tương đối hài hòa quan hệ giữa các chuẩn mực với hệ thống kế toán doanh nghiệp thông qua việc ban hành các thông tư hướng dẫn cho từng nhóm chuẩn mực. So sánh với các quốc gia đã khảo sát như Pháp hoặc Trung quốc, tiến trình này của Việt Nam tương đối hợp lý hơn. Mặc dù vậy, điều này cũng nói lên một thực trạng là nếu không có sự hướng dẫn trên hệ thống tài khoản, bản thân chuẩn mực không thể áp dụng vào thực tế.
- Việt Nam ban hành các chuẩn mực kế toán trong bối cảnh chưa có một nền tảng trước đó về chuẩn mực kế toán theo kiểu chuẩn mực quốc tế. Đây là một thách thức rất lớn cho một quốc gia mà kinh nghiệm kế toán chủ yếu dựa trên hệ thống tài khoản thống nhất.
- Quá trình soạn thảo hoặc đổi mới chuẩn mực đã dừng lại khá lâu hơn bảy năm mà mới khởi động lại gần đây, cho phép đặt ra những dấu hỏi về nguồn lực có khả năng đáp ứng những cập nhật của chuẩn mực quốc tế.
- Việt Nam tiếp cận khá nhanh chóng với chuẩn mực của IASB mà không trải qua bất kỳ tranh luận đáng kể nào về sự lựa chọn giữa hệ thống này với hệ thống của Hoa Kỳ, một “đối thủ cạnh tranh” của chuẩn mực quốc tế lúc bấy giờ. Quyết định chiến lược này rất quan trọng cho việc tiết kiệm chi phí chuyển đổi giữa hai hệ thống khi hội tụ về kế toán với chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.

3. Làm sao để có thể hoàn thiện chuẩn mực kế toán Việt Nam?
- Hiện nay, chuẩn mực kế toán Việt Nam vẫn chưa hòa hợp hoàn toàn với chuẩn mực kế toán quốc tế. Sự khác biệt chủ yếu giữa VAS và IAS/IFRS là khác biệt về cơ sở đo lường tài sản dựa trên cơ sở giá trị hợp lý và vấn đề khai báo thông tin. Sự chưa hòa hợp giữa VAS và IAS/IFRS có những nguyên nhân trực tiếp và những nguyên nhân thuộc về yếu tố xã hội, kinh tế và pháp luật. Nhìn chung, việc Việt Nam lựa chọn mô hình vận dụng có chọn lọc IAS/IFRS làm cơ sở chủ yếu để xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán cho mình là một sự lựa chọn hợp lý. Trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về kế toán, phù hợp quá trình hội nhập kinh tế của đất nước, Việt Nam cần tiến hành một số giải pháp vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài, đồng thời trong các chương trình đào tạo kế toán cần giúp sinh viên áp dụng các chuẩn mực kế toán này hiệu quả hơn, cũng như hướng dẫn sinh viên làm sao để có thể hòa hợp chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế Toán Quốc Tế.

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan


EmoticonEmoticon