Tin Tổng Hợp

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017

Bạn đã hiểu gì về ý nghĩa và nhận thức của ngành kế toán chưa?

Từ khóa

Để trở thành một kế toán giỏi, bạn cần am hiểu và biết rõ về bản chất của nó. Để có thể sử dụng đúng về tính chất của nó, từ đó bạn có thể làm tốt về công việc của một kế toán. Kế toán là một khoa học liên quan đến việc thu thập, đo lường, xử phạt và truyền đạt các thông báo nguồn tài chính và phi nguồn tài chính hữu ích của một xây dựng đến các đối tượng sử dụng để trên cơ sở đó đế ra các quyết định hợp lý. Với chương trình học kế toán của chúng tôi, các bạn có thể hiểu rõ và làm kế toán hiệu quả hơn. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu chung về kế toán.

1. Nhận thức về kế toán
- Kế toán được nhận thức là một ngôn ngữ buôn bán, vì kế toán có rất nhiều thứ phù hợp với ngôn ngữ. Các hoạt động buôn bán khác nhau của một doanh nghiệp được báo cáo trên các baó cáo kế toán bằng ngôn ngữ kế toán.
- Nhận thức kế toán là một ngôn ngữ đã được hội nghế nghiệp về kế toán của nhiều nước thừa nhận. Bởi vì giữa ngôn ngữ và kế toán có nhiều điểm tương đồng tiềm ẩn. Ngôn ngữ của kế toán được chuyển thể từ ngôn ngữ chung, thành những ký hiệu của kế toán, sắp xếp dựa vào một hệ thống có căn cứ và mô phỏng dựa vào một nguyên tắc nhất định. Sự sắp xếp này của các ký hiệu được gọi là ngôn ngữ, và các nguyên tắc tác động đến kiểu mẫu và công dụng các ký hiệu đó hình thành văn phạm của ngôn ngữ đó.

2. Ý nghĩa của kế toán là gì?
- Kế toán là một nghề đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Hầu hết các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều phải cần kế toán. Kế toán mang một tầm quan trọng cực kỳ lớn. Để vận dụng được kế toán một cách khéo léo là chuyện không phải đơn giản.
- Đáp ứng yêu cầu thông tin tổng quát, toàn diện và có hệ thống về tài sản, nguồn vốn và các quá trình kinh doanh.
- Cung cấp những thông tin theo các chỉ tiêu kinh tế tài chính tổng hợp, có khả năng so sánh được làm cơ sở cho việc phân tích đánh giá
- Vai trò quan trọng của kế toán là không thể phủ định được. Chính vì thế, một kế toán viên thực sự có năng lực luôn luôn được các nhà lãnh đạo rất coi trọng và tin cậy. Người học kế toán phải là người có sự am hiểu pháp luật về kinh tế, tài chính; mặt khác phải nắm vững tình hình hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị mình

3. Làm gì để trở thành kế toán giỏi
- Làm một kế toán đúng nghĩa thực chất không phải là học định khoản nợ nợ có có, không phải là học thuộc hệ thống tài khoản, vì xét cho cùng tài khoản chỉ là cái tên được đặt để phổ cập tới tất cả mọi người để có thể nhanh chóng làm phép so sánh giữa hệ thống này và hệ thống khác mà thôi, bản chất thực thì tài khoản có thể là bất kể ký hiệu nào miễn sao người đọc - người làm cùng hiểu đúng khái niệm mà nó đại diện cho.
- Làm kế toán cũng không hẳn phải cẩn thận tinh tươm. Không cần phải đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành. Không cần phải cau có tiết kiệm từng đồng từng hào, những khái niệm như vậy nên được khái niệm lại với tất cả những hỗ trợ sẵn có ở thời đại ngày nay.
 - Làm kế toán cần phải hiểu - tính hợp lý - tính hiệu quả - lính logic. Biết phân tích điểm yếu, điểm mạnh của bán thân cũng như hệ thống hỗ trợ bao gồm cả con người lẫn máy móc để tìm ra giải pháp quản trị rủi ro, thay vì cần mẫn sợ rủi ro.

Với sự am hiểu của mình về nghiệp vụ kế toán, nhân viên kế toán sẽ là người có những báo cáo, đề xuất đúng đắn về các lĩnh vực hoạt động kinh tế, tài chính của cơ quan mình, là người am hiểu luật pháp và mang lại những giá trị to lớn cho doanh nghiệp. Tham gia các khóa đào tạo kế toán của Trung tâm đào tạo kế toán trưởng thuộc hệ thống của ĐH Kinh Tế TP.HCM sẽ giúp bạn giỏi nghiệp vụ kế toán và làm tốt công việc của mình.

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan


EmoticonEmoticon