Tin Tổng Hợp

Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

Vai trò của quản trị tài chính trong doanh nghiệp

Từ khóa

Doanh nghiệp bạn mới hình thành, còn rất yếu kém so với những doanh nghiệp khác thì điều trước tiên bạn cần phải chú trọng là củng cố nguồn tài chính và sử dụng nguồn tài chính một cách hợp lý thì mới thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.  Để làm được điều này, thì bạn cần một người có thể quản lý nguồn tài chính giỏi. Nhưng làm sao để cho kế toán của doanh nghiệp mình luôn giỏi và luôn hoàn thiện để phát triển. Với khóa đào tạo kế toán trưởng của trung tâm đào tạo kế toán trưởng HCM các bạn sẽ được hướng dẫn và học kỹ về quản trị tài chính, từ đó các bạn có thể sử dụng và điều chỉnh nguồn tài chính một cách hợp lý nhất.

1. Tìm hiểu về quyết định của nguồn vốn
- Là những quyết định về việc lựa chọn nguồn vốn trang trải cho việc hình thành tài sản của doanh nghiệp:
- Quyết định huy động nguồn vốn ngắn hạn (vay ngắn hạn, tín dụng thương mại,phát hành tín phiếu doanh nghiệp)
- Quyết định huy động nguồn vốn dài hạn (sử dụng nợ dài hạn hay vốn cổ phần, vay dài hạn hay phát hành trái phiếu doanh nghiệp, sử dụng vốn cổ phần hay nợ dài hạn, sử dụng vốn cổ phần thường hay cổ phần ưu đãi…)
- Quyết định về cơ cấu giữa nợ và vốn chủ sở hữu
- Quyết định mua hay thuê tài sản

2. Vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp
- Đảm bảo đủ vốn cho doanh nghiệp hoạt động
- Huy động vốn với chi phí thấp nhất và điều kiện thuận lợi nhất
- Sử dụng có hiệu quả vốn huy động
- Giám sát và hướng dẫn các hoạt động, chi tiêu hợp lý, phù hợp với tình hình tài chính doanh nghiệp
- Trưởng phòng Tài chính:  Quan hệ với ngân hàng; Quản trị tiền mặt; Huy động nguồn vốn tài trợ; Quản trị tín dụng; Phân phối cổ tức; Bảo hiểm.
- Kế toán trưởng: Lập báo cáo tài chính; Kiểm soát nội bộ; Ghi sổ kế toán; Lập qũy lương; Quản trị tài chính; Hoạch định ngân sách
- Giám đốc Tài chính (DN lớn): Nắm toàn bộ tình hình tài chính DN; Ra các quyết định về tài chính DN; Quản lý hoạt động của phòng tài chính và phòng kế toán.

3. Những biên pháp để giỏi quản lý tài chính
- Luôn hiểu rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp như lòng bàn tay. Thông qua các báo cáo tài chính, những chuyên gia về quản lý tài chính trong doanh nghiệp sẽ phân tích các số liệu thu chi, thực trạng hoạt động của công ty lành mạnh hay không lành mạnh, từ đó để nhìn thấy tình hình thực tế ẩn giấu ở bên trong hoặc cũng từ việc phân tích mà thấy rõ cơ hội kinh doanh mới đưa công ty đến thành công.
- Cần tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính. Các công ty cần chủ động tiếp cận và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tài chính và phải coi chi phí đầu tư về vốn là một phần của hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh.
- Đẩy nhanh tiến trình nâng cao năng lực của bộ máy quản lý tài chính trong doanh nghiệp. Đặc biệt phải khẩn trương hình thành đội ngũ chuyên gia quản lý tài chính có năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của các hoạt động kinh doanh.
- Nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của công ty luôn có những biến động nhất định trong từng thời kỳ. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng của quản lý tài chính là xem xét, lựa chọn cơ cấu vốn sử dụng sao cho tiết kiệm, hiệu quả nhất.

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan


EmoticonEmoticon