Tin Tổng Hợp

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

Điều kiện và tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng doanh nghiệp

Từ khóa

Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán nói chung của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xí nghiệp, cơ sở... và là người phụ trách, chỉ đạo chung và tham mưu chính cho lãnh đạo về tài chính và các chiến lược tài chính, kế toán cho doanh nghiệp. Kế toán trưởng là người hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, điều chỉnh những công việc mà các kế toán viên đã làm sao cho hợp lý nhất. Trong các đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp, Kế toán trưởng luôn đứng dưới, làm việc dưới quyền Giám đốc Tài chính. Nên việc bổ nhiệm kế toán trưởng là một vấn đề cần được xem xét kỹ với những điều kiện và tiêu chuẩn sau:

"Căn cứ Điều 53 của Luật Kế toán, tiêu chuẩn và điều kiện chuyên môn của kế toán trưởng được quy định như sau:
1. Người được bố trí làm kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau:
- Kế toán trưởng của đơn vị kế toán quy định tại điểm a, b, c, e khoản 1 Điều 2 của Nghị định này phải có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm. Trường hợp có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ cao đẳng thì thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm;
- Kế toán trưởng của đơn vị kế toán quy định tại điểm d, đ, g, i khoản 1 Điều 2 của Nghị định này phải có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm;
- Kế toán trưởng của đơn vị kế toán có các đơn vị kế toán trực thuộc và kế toán trưởng Tổng công ty nhà nước phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là năm năm.

2. Người được bố trí làm kế toán trưởng phải có các điều kiện sau đây:
- Không thuộc các đối tượng không được làm kế toán quy định tại Điều 51 của Luật Kế toán;
- Đã qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính."
Khoản 1 Điều 2 Nghị định 129/2004/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng gồm có:
+ Doanh nghiệp nhà nước;
+ Công ty trách nhiệm hữu hạn;
+ Công ty cổ phần;
+ Công ty hợp danh;
+ Doanh nghiệp tư nhân;
+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
+ Chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;
+ Văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;
+ Hợp tác xã;
+ Hộ kinh doanh cá thể và tổ hợp tác.

- Theo quy định tại Điểm a) Khoản 1 Điều 38 Nghị định 129/2004/NĐ-CP thì kế toán trưởng phải có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là hai năm. Trường hợp có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ cao đẳng thì thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là ba năm.
- Như vậy, pháp luật chỉ quy định người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ từ cao đẳng trở lên mới được làm kế toán trưởng của công ty cổ phần. Nếu bạn có chuyên môn, nghiệp vụ kế toán là trình độ trung cấp thì không đủ điều kiện để làm kế toán trưởng trong trường hợp này.

Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan


EmoticonEmoticon