Tin Tổng Hợp

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

Các hình thức tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp

Từ khóa

1. Bạn cần am hiểu những gì khi làm kế toán
- Làm một kế toán đúng nghĩa thực chất không phải là học kế toán về định khoản nợ nợ có có, không phải là học thuộc hệ thống tài khoản, vì xét cho cùng tài khoản chỉ là cái tên được đặt để phổ cập tới tất cả mọi người để có thể nhanh chóng làm phép so sánh giữa hệ thống này và hệ thống khác mà thôi.
- Làm kế toán cần phải hiểu - tính hợp lý - tính hiệu quả - lính logic. Biết phân tích điểm yếu, điểm mạnh của bản thân cũng như hệ thống hỗ trợ bao gồm cả con người lẫn máy móc để tìm ra giải pháp quản trị rủi ro, thay vì cần mẫn sợ rủi ro.
- Khi làm với số lớn đừng tạo áp lực cho mắt, cho não bộ, hãy phân loại chứng từ trước đã, làm chúng đơn giản hoá cho nhận thức của não bộ, từng tập chứng từ cùng loại sẽ được xử lý cùng lúc, soát xét từng mục có cùng vị trí như nhau trên bộ chứng từ, rồi chyển dịch sang các phần khác nếu bạn biết tất cả dữ liệu cần soát cùng có một vị trí tương tự của bộ chứng từ đó.
- Mỗi công việc cần có sự đầu tư, phân tích logic, kết hợp cả nghiên cứu tâm lý, lại còn phải biết liên kết với các cá nhân khác trong công ty để kiểm soát được toàn bộ hệ thống, như vậy bạn sẽ là một kế toán giỏi.

2. Các hình thức tổ chức bộ máy kế toán
a. Cơ sở tổ chức bộ máy kế toán
- Ngoài những am hiểu rộng về cách làm kế toán thì để trở thành một kế toán giỏi bạn cũng cần được đào tạo kế toán để biết cách tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp một các hợp lý, để làm cho bộ máy kế toán làm việc một cách hiệu quả nhất. Để xây dựng mô hình tổ chức công tác kế toán ở đơn vị một cách khoa học và hợp lý cần phải căn cứ vào các cơ sở sau:
+ Lĩnh vực hoạt động của đơn vị.
+ Đặc điểm và quy trình hoạt động của đơn vị.
+ Quy mô và phạm vi địa bàn hoạt động của đơn vị.
+ Mức độ phân cấp quản lý kinh tế, tài chính nội bộ.
+ Trình độ trang bị, sử dụng các phương tiện ký thuật tính toán.
+ Biên chế bộ máy kế toán và trình độ nghề nghiệp của đội ngủ nhân viên kế toán hiện có.
b. Các hình thức tổ chức bộ máy kế toán
- Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung: là hình thức tổ chức mà toàn bộ công tác kế toán trong doanh nghiệp được tiến hành tập trung tại phòng kế toán doanh nghiệp. Ở các bộ phận khác không tổ chức bộ máy kế toán riêng mà chỉ bố trí các nhân viên làm nhiệm vụ hướng dẫn kiểm tra công tác kế toán ban đầu, thu nhận kiểm tra chứng từ, ghi chép sổ sách...
- Hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán: là hình thức tổ chức mà công tác kế toán không những được tiến hành ở phòng kế toán doanh nghiệp mà còn được tiến hành ở những bộ phận khác như phân xưởng hay đơn vị sản xuất trực thuộc doanh nghiệp. Công việc kế toán ở những bộ phận khác do bộ máy kế toán ở nơi đó đảm nhận từ công việc kế toán ban đầu, kiểm tra xử lý chứng từ đến kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp...
- Hình thức tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán: là hình thức tổ chức bộ máy kết hợp hai hình thức tổ chức trên, bộ máy tổ chức theo hình thức này gồm phòng kế toán trung tâm của doanh nghiệp và các bộ phận kế toán hay nhân viên kế toán ở các đơn vị - bộ phận khác. Phòng kế toán trung tâm thực hiện các nghiệp vụ kinh tế liên quan toàn doanh nghiệp và các bộ phận khác không tổ chức kế toán, đồng thời thực hiện tổng hợp các tài liệu kế toán từ các bộ phận khác có tổ chức kế toán gửi đến, lập báo cáo chung toàn đơn vị, hướng dẫn kiểm tra toàn bộ công tác kế toán, kiễm tra kế toán toàn đơn vị. Các bộ phận kế toán ở các bộ phận khác thực hiện công tác kế toán tương đối hoàn chỉnh các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó theo sự phân công của phòng kế toán trung tâm. Các nhân viên kế toán ở các bộ phận có nhiệm vụ thu thập chứng từ, kiểm tra và có thể xử lý sơ bộ chứng từ, định kỳ gửi chứng từ kế toán về phòng kế toán trung tâm.
c. Ưu điểm của các hình thức tổ chức:
- Tạo điều kiện thuận lợi để vận dụng các phương tiện kỹ thuật tính toán hiện đại, bộ máy kế toán ít nhân viên nhưng đảm bảo được việc cung cấp thông tin kế toán kịp thời cho việc quản lý và chỉ đạo sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung bảo đảm sự tập trung, thống nhất và chặt chẽ trong việc chỉ đạo công tác kế toán giúp đơn vị kiểm tra, chỉ đạo sản xuất kịp thời, chuyên môn hoá cán bộ, giảm nhẹ biên chế, tạo điều kiện cho việc  ứng dụng các phương tiện tính toán hiện  đại có hiệu quả nhưng có nhược điểm là không cung cấp kịp thời các số liệu cần thiết cho các đơn vị trực thuộc trong nội bộ đơn vị nếu địa bàn hoạt động rộng.
- Tạo  điều kiện cho các  đơn vị phụ thuộc nắm được tình hình sản xuất kinh doanh một cách chính xác, kịp thời nhưng có nhược điểm là số  lượng nhân viên lớn, bộ máy cồng kềnh.


Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá

Bài liên quan


EmoticonEmoticon